از ۱۵ تیر ماه تا ۳۱ شهریور از بین تمام برندهای ابزار موجود در پی بام ابزار مورد نیازتو با تخفیف ویژه پیدا کن و با هر ۵۰۰ هزارتومان خرید شانس خودتو برای دریافت هدایای پی بام بیشتر کن (هر ۵۰۰ هزارتومان یک شانس بیشتر) تاریخ قرعه کشی ۱۰ مهرماه